Pravila zaštite privatnosti

Svi lični podaci čuvaju se u skladu sa važećim zakonom o zaštiti ličnih podataka i Općom evropskom uredbom o zaštiti ličnih podataka.

Donat Mg može dostaviti prikupljene lične podatke adresata svojim ugovornim partnerima na obradu i upotrebu unutar i izvan EU isključivo u svrhe sa kojima se adresat izričito složio, a konkretno za elektronsko obavještavanje.

Ako su osobe dale izričitu saglasnost za upotrebu svojih ličnih podataka u svrhu elektronskog obavještavanja, kao što je gore definisano, oni će biti korišteni isključivo u tu svrhu dok osoba ne opozove svoju saglasnost.

Osoba može u svakom trenutku zahtijevati prekid upotrebe, ispravak ili brisanje ličnih podataka koje je dostavila prilikom prijave, a Donat Mg će njen zahtjev potpuno poštovati. Opoziv, ispravak ili brisanje može se provesti u okviru e-novosti, gdje se može kliknuti na vezu „Odjava“. Opoziv se može poslati i u sjedište društva (Atlantic Droga Kolinska, živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana) ili na e-adresu: [email protected] Osoba može podnijeti prigovor na obradu ličnih podataka u bilo kojem trenutku.

Na zahtjev osobe Donat Mg će dostaviti informaciju o njenim ličnim podacima koje čuva u svojoj evidenciji, kao i druge relevantne i dostupne informacije o obradi njenih podataka.

Navedeni lični podaci bit će zaštićeni od gubitka, kao i od pristupa i upotrebe od neovlaštenih osoba, odgovarajućim tehničkim, organizacionim i kadrovskim mjerama.

Donat Mg ne preuzima odgovornosti za tačnost i ažurnost ličnih podataka koje joj je osoba stavila na raspolaganje, a za tačnost i promjene tih podataka osoba snosi isključivu odgovornost.